E-learning Course Awareness dangerous goods (Polish)

£85,61

Get your Certificate Awareness dangerous goods (Polish version).  Specify the order under “order note” – Name – Date of birth – E-mail   of all course participants.

Description

Course Awareness dangerous goods (Polish)

You can register for this Polish course via this page (translation below). Specify the number of students by changing the number, enter names, birth dates and email addresses in the notes screen, pay and you can download the course letter immediately to start the course. Don’t forget to send the course letter to the other participants. You will also receive an invoice for your administration within 48 hours.

Kurs e-learningowy Wprowadzenie do materiałów niebezpiecznych

Pracownicy, którzy często lub okazjonalnie pracują z materiałami niebezpiecznymi, mają obowiązek z mocy przepisów prawa posiadać niezbędną wiedzę na temat materiałów niebezpiecznych. Z kursem e-learningowym Wprowadzenie do materiałów niebezpiecznych Twoi pracownicy mogą ukończyć szkolenie bez negatywnego wpływu na produkcję lub godziny pracy. Od dziś nie masz już żadnych powodów, by nie posyłać pracowników na szkolenie. Kurs ma formę zrozumiałych i szczegółowych prezentacji online. Mogą go ukończyć nie tylko pracownicy z Holandii, ale również obcokrajowcy.

Kurs online obejmuje cztery moduły:

  • Przepisy i regulacje dotyczące przechowywania, transportu i stosowania materiałów niebezpiecznych.
  • Klasyfikacja według GHS, ADR i gospodarki odpadami oraz właściwości materiałów niebezpiecznych.
  • Wymogi zawodowe dotyczące wypisywania listów przewozowych, zarządzania wpływem na środowisko, tabeli 100 punktów, rozdzielania materiałów, itp.
  • Postępowanie w przypadku katastrof z udziałem materiałów niebezpiecznych.

Każdy moduł kończy się testem praktycznym. Po rozwiązaniu ostatniego testu i uzyskaniu pozytywnego wyniku, uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający podstawową wiedzę na temat materiałów niebezpiecznych.

Dla kogo

Dla każdego, kto często lub okazjonalnie pracuje z materiałami niebezpiecznymi. Np. w magazynie, laboratorium, rządzie, szpitalu, itp. Ponadto kurs spełnia wymogi rozdziału 1.3 konwencji ADR dla pracowników magazynów i firm przewozowych (tabela 1000 punktów).

Wcześniejsze przeszkolenie

Wcześniejsze przeszkolenie nie jest wymagane. Kurs obejmuje podstawowe informacje na temat materiałów niebezpiecznych i wymaga minimum wysiłku. Kurs nie nakłada na uczestników limitu czasu.

Czas trwania kursu

Co najmniej 4 godziny. Zalecamy podzielić kurs na dwa wieczory – po 2 moduły i 2 testy na każdy wieczór – lub na cztery wieczory – po 1 module i teście dziennie.

Print Friendly, PDF & Email
EUR Euro
GBP Pound sterling